Minimera avgiften eller maximera avkastningen?

 Under veckan har jag skrivit några inlägg om fondavgifterna. Idag tänkte jag sy ihop säcken och koka ner vad som borde vara viktigt för dig som fondsparare. 

Jag skrev först om de försäljningsprovisioner som återförsäljarna får när du investerar i en fond via dem. Förhoppningsvis försvinner dessa provisioner snart eftersom finansmarknadsministern har uppfattat att provisionerna faktiskt gör att rådgivarna föreslår de fonder som de tjänar mest på att sälja till dig utan att ha dig som kund i fokus.

Storbankernas Sverigefonder har inte lyckats särskilt bra. Och det beror främst på att de tar hutlösa avgifter – negativ doping för resultaten. Deras fonder skulle sannolikt slå index om man hade sänkt de fasta avgifterna. Men girigheten har fått gå först och avgifterna ligger kvar på för höga nivåer eftersom kunderna inte protesterar. Skulle man inte kunna dra en parallell med bankernas övriga avgifter: dyra tjänster med höga marginaler, höga löner och bonus till anställda utan en mätbar/synlig prestation? Det är sällan ”feta katter” och hög avkastning går hand-i-hand…

En hög fast avgift minskar som sagt förvaltarens chans att slå sitt jämförelseindex. Så om det är någonstans man ska se till att få en lägre avgift så är det att byta höga fasta avgifter mot lägre fasta och en rörlig kompensation när förvaltaren gör ett bra jobb (läs: slår index). I ett av inläggen visade jag att gruppen av Sverigefonder på Morningstar som har fast+rörlig avgift har en fast avgift som ligger mer än 0,5 procent under de som bara tar ut en fast avgift (oavsett resultat). Förvaltaren med rörlig komponent måste alltså slå sitt index med 2,5 procent för att nå upp till samma totala avgiftsnivå som den med endast fast. Notera då att den med endast fast arvode sannolikt inte själv når upp till index.

Den mediala debatten idag är fokuserad på avgifter, men är det verkligen det totala avgiftsuttaget som i slutänden är viktigt eller avkastningen man erhåller?

När man placerar i en fond borde målsättningen vara att få en så hög avkastning som möjligt. Eftersom värdeutvecklingen för en fond alltid redovisas när alla kostnader är bortdragna, så spelar väl avgiften en mindre roll?

Låt oss ta ett enkelt exempel innehållande två fonder som placerar i svenska aktier och som har funnits de senaste fem åren. Fond 1 tar en fast årlig avgift på 0,5 procent och Fond 2 en avgift på 2 procent. Givet att vi inte kan se hur utvecklingen under de fem åren har varit så skulle nog alla välja Fond 1, givet att inga andra fonder finns att tillgå. Men låt oss nu inkludera informationen att Fond 1 har presterat som index varje år de senaste åren och Fond 2 har presterat 1 procent bättre varje år. Vilken väljer du nu? Förhoppningsvis är ditt val nu Fond 2.

Problemet idag är sannolikt att fondspararens val inte är så enkelt som ovanstående exempel är. Och att finna förvaltare med kvalitet är svårt. Därför är det extra tråkigt när journalister, politiker och många tyckare placerar ”billiga” produkter högst upp på listan. De borde istället söka efter bra produkter som konsekvent har presterat väl.

Min poäng är följande: avgiften är nästintill ointressant om man är fondsparare. Målet är ju att tjäna så mycket som möjligt i sina placeringar. Att fokusera på avgiften istället för avkastningen är som att skjuta på sitt eget mål. Skjuter man på motståndarens mål är möjligheten att vinna så mycket större. Och så är det också i fondbranschen. De som har lyckats de senaste åren kommer sannolikt att fortsätta att göra det.

Den senaste tiden har jag privat gjort vissa upphandlingar men även i mitt arbete. Och påfallande ofta är det just den dyraste offerten eller timpengen som jag väljer. Och egentligen är det inte så konstigt eftersom de bästa tjänsterna i regel är dyrare.

Men hur väljer jag rätt förvaltare/fond/fondbolag? Valet är helt ditt, men det handlar som så ofta är fallet även i andra branscher om förtroende, personerna bakom, vilken modell som tillämpas (fasta/rörliga avgifter), hur arbetet utförs (förvaltningsmodell).

Det önskade läget för en fondsparare är god avkastning till ett rimligt pris, men eftersom avkastningen redan är rensat för priset är just avkastningen det helt avgörande.

Mitt slutråd: välj aldrig en förvaltare som tar en hög fast avgift oavsett prestation. Välj istället de som har en rörlig komponent. Andelen som verkligen kommer att arbeta för att din placering ska slå index är så mycket större i den grupp som har en morot att göra just det. Den andra gruppen tjänar lika mycket oavsett utfall – utan morot, sämre arbete.

Nästan alltid när jag träffar större grupper av investerare finns det en missuppfattning när det gäller avgifter. Jag hoppas att få återkomma till detta längre fram.

Och du, de som fokuserar på avkastningen lyckas alltid bättre än avgiftsaktivisten.

Spara / dela med dig
  • Facebook
  • Pusha
  • Bloggy
  • TwitThis
  • Google
  • LinkedIn
  • Maila artikeln!
  • Skriv ut artikeln!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *