Är det bra med guld och olja i portföljen?

Jag fick en kommentar på inlägget om guld och olja i en portfölj. Kommentaren kom ifrån Magnus som ville se avkastningen för följande 3 portföljer:

 1. 100% i svenska aktier efter Affärsvärldens Generalindex (AFGX)
 2. 50% i AFGX, 50% i guld
 3. 50% i AFGX, 25% i guld, 25% i olja

Och jag kollade lite på det och bestämde mig för att gå honom till viljes!

De priser jag har för AFGX, guld och olja innebär att jag har kompletta serier för samtliga priser från och med 1947-2008. Jag har valt att räkna på ovanstående 3 portföljer i lite olika scenarier:

 • Över hela perioden, dvs 1947-2008
 • 6 stycken 10-årsperioder; 1947-1956, 1957-1966 osv

Avkastningen är den genomsnittliga årsavkastningen och för prisutvecklingen på guld och olja har jag tagit hänsyn till utvecklingen i US dollar som råvarorna handlas i. Resultatet av beräkningarna framgår av nedanstående figur:

I ovanstående tabell presenteras avkastningen för 3 olika portföljer över perioden 1947-2008: 1) 100% i svenska aktier; 2) 50% i svenska aktier och 50% i guld; och 3) 50% i aktier, 25% i guld och 25% i olja. Avkastningarna är genomsnittlig årsavkastning för angivna perioder. Standardavvikelsen är ett mått på risken i placeringen.

Kommentar till resultaten: Under en del perioder har avkastningen varit högre när placeringar skett i råvaror, en del har avkastningen varit sämre. Att placera i guld och olja är bra framför allt då det reducerar risken i en portfölj avsevärt. Om man tittar i ovanstående beräkningar så framgår det att det inte bara hade varit bäst avkastningsmässigt att placera i både guld och olja över den dryga sextioårsperioden som jag har gjort beräkningarna på, utan att det också hade sänkt risken betydligt från en placering i endast svenska aktier.

Denna övning har tydligt visat fördelarna med att placera i dessa råvaror: det kan sänka risken ordentligt, men också öka avkastningen.

Fördel 1: En sänkt risk är bra i det korta perspektive eftersom variationerna i portföljen blir lägre.

Fördel 2: En ökad avkastning är bra i det längre perspektivet.

Till sist, notera att ovanstående bara är några få variationer som man kan göra. En mer realtistisk portfölj kanske hade varit 20% i guld och 10% i olja, men det får bli till en annan gång!

För den som vill läsa mer – och som vill se hur mycket svenska pensionssparare har förlorat på att AP-fonderna inte får placera i råvaror – läs denna artikel i Ekonomisk Debatt av Torbjörn Iwarsson 2006.

Med detta önskar jag en trevlig lördagskväll !

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!

5 thoughts on “Är det bra med guld och olja i portföljen?

 1. Ok, tack för det snabba svaret på min förfrågan! Jag tänker vara otrevlig nog att inta en kritisk hållning, om inte annat får vi en konstruktiv debatt som kan leda till nya insikter! 🙂

  Jag laddade ner AFGX-indexet från http://bors.affarsvarlden.se/afvbors.sv/site/index/index_info.page?magic=(cc%20(info%20(tab%20hist))) och fick följande värden:

  1946-12-30: 1,0947
  2007-12-28: 340,408

  Detta ger en total avkastning på 30996% och en årlig avkastning på 9,87%, vilket skiljer sig markant från de 17919% som du kom fram till.

  Å andra sidan, om man räknar på de siffror (över 60 år) du redovisar i 10-års-perioder, så ger det en totalavkastning på 33289% (10,17% per år).

  mvh
  Magnus

  • Magnus,

   Kul att du är med i matchen 🙂

   Men nu till beräkningarna. De noteringar du har på AFGX stämmer, men du missar att mina beräkningar sträcker sig fram till och med 2008. I slutet på 2008 stängde AFGX på 197,25. Om du räknar på det så ska du se att du får de siffror som jag har 😉

   Förresten: vad är det du har en negativ hållning till, det framgår inte av ditt svar.

   Vh,
   Erik

   • Ok, det stämmer, det blir förstås en stor skillnad med tanke på börsraset under 2008.

    Det jag är negativ till (eller skeptisk till) är att guld eller olja skulle kunna vara ett bra komplement till aktier. Särskilt över lång tid.

    Enligt Urban Bäckströms bok ”Dags att köpa aktier?” så gav svenska aktier en real avkastning på 6,5% per år mellan 1918-2006 (bör vara ett rimligt intervall, eftersom börsen sjönk under ett antal år efter 1918). Ett pris på en vara, tex Guld eller Olja, borde inte överavkasta inflationen över lång tid. Om så ändå är fallet, så har jag svårt att se att den utvecklingen skulle vara långsiktigt hållbar.

    En annan förklaring skulle ju kunna vara att utvecklingen av USD/SEK spelar in och i det här fallet förstärker Guld- och Oljeprisutvecklingen utifrån ett svenskt perspektiv.

    Mer senare.

    /Magnus

    • Det är alltid farligt att referera till Bäckström 😉 När jag räknar på den reala avkastningen för aktier över den period som Bäckström anger så blir det 5,1 procent. Då har jag KPI från SCB.

     Men hur som helst, att guld och olja är bra i en portfölj ska inte bara ses mot bakgrund att de ger en positiv avkastning under börskriser, utan att de även reducerar risken. Högre avkastning och lägre risk. Men du ifrågasätter alltså att det skulle ge en högre avkastning?

     /Erik

     • Erik,

      Om du räknar ihop de sex 10-årsintervallen så blir resultatet helt annorlunda än för 1947-2008.

      Bara aktier ger då en totalavkastning på 33289% (10,17% per år).

      Aktier och Guld ger totalt 16665% (8,91% per år)

      Och portföljen med aktier, guld och olja ger en totalavkastning på 27425% (9,82% per år).

      Och hela skillnaden mellan 1947-2008 och 1947-2006 beror förmodligen på 2008, då aktierna rasade i värde, men även oljan tog en del stryk.

      /Magnus

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *