När täpps luckan i kapitalförsäkringarna till?

Kapitalförsäkringarna har allt sedan de kom i början av detta millennium varit en populär sparform, och under de senare åren har den formligen exploderat. Eftersom ägaren av en depåförsäkring är försäkringsbolaget har inte insynspersoner en anmälningsskyldighet av sina aktieaffärer – vilket de annars har. Detta är ett problem som bara ökar för varje dag och som fullständigt motverkar lagstiftarens målsättning att öka transparensen på aktiemarknaderna.  

 

När finansmarknadsminister Peter Norman (M) kom med förslaget till investeringssparkontot den 10 september 2010 var budskapet att göra det enklare för småsparare att investera i aktier (läs pressmeddelandet här). En klar förenkling är att man slipper redovisa köp och försäljningar i den årliga deklarationen.

När förslaget gavs blev det tydligt att skatten för det nya kontot blev betydligt högre än den populära kapitalförsäkringen (KF), och att man samtidigt avsåg höja skatten för KF. Man täppte också till det tidigare kryphålet med skattesmitare som sålde före årsskiftet vilket naturligtvis var bra. Men det betydligt allvarligare problemet – insiders som kommer undan anmälningsplikten när de äger via KF – det nämnde man inte med så mycket som en stavelse. Det blev som vanligt ett oproportionerligt fokus på ekonomisk brottslighet och då får annan brottslighet stryka på foten. Hur som helst, på våren 2011 gav regeringen Finansinspektionen i uppgift att se över om något borde göras med lagstiftningen.

Av utredningen, som presenterades den 1 november 2011, kan man utläsa följande:

FI anser att insynspersoners dolda aktieägande via depåförsäkringar undergräver syftet med insynsreglerna samt försvårar möjligheten att upptäcka och beivra marknadsmissbruk. Depåförsäkringarna har fått en sådan omfattning att det finns ett behov av lagändringar för att genomlysa insynspersoners ägande via depåförsäkringar. FI föreslår därför att lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument (AnmL) kompletteras med en anmälningsskyldighet även för insynspersoners och deras närståendes aktieägande via vissa typer av försäkringslösningar.

Och det var verkligen ett efterlängtat besked på den av regeringen beställda utredningen. Men faktum är att Finansinspektionen, FI, har flaggat upp för problemet med KF sedan 2007. För redan då uppmärksammade man Finansdepartementet om problemet i en skrivelse där det föreslogs att en lagändring behövdes för att täppa till det orimliga kryphålet. Men de politiska maskineriet har inte direkt arbetat i turbofart. Och detta trots varningssignaler från det annars så bespottade FI. Exempelvis sa dåvarande chefen för FIs rättsavdelning, Joakim Schaaf, i en intervju i början av 2009 att: ”Det är viktigt att vi har en heltäckande insyn, oavsett om man äger direkt eller via en försäkring”. Och fler exempel finns. I rapporten ”Risker i det finansiella systemet” från FI under 2010 betonades att ”det är prioriterat att se över lagstiftningen kring anmälningsplikt vid aktieägande i en kapitalförsäkring.”

Det kan konstateras att FI alltså redan 2007 kom med ett förslag om vad som borde göras och 2011 fick man uppdraget från regeringen. Låt oss hoppas att det inte dröjer lika länge innan kryphålet täpps till i praktiken och riksdagen röstar igenom förslaget. För i utredningen som lämnades för snart fem månader sedan poängteras följande:

…förslagen bidrar till att upprätthålla de grundläggande syftena bakom AnmL och förstärker förtroendet för aktiemarknaden. Det är därför även FI:s uppfattning att de föreslagna reglerna bör träda i kraft så snart som möjligt.

En annan sak som är ett problem är att en insider via en eller flera KF kan bygga upp stora innehav i enskilda aktier utan att omfattas av budpliktsreglerna. Eftersom försäkringsbolaget som hanterar kapitalförsäkringen inte vanligtvis röstar på bolagsstämmor blir följden att andra aktieägare på så vis får större inflytande än vad de annars skulle få.

Under åren 2007 och 2008 gjorde 26 procent av alla insynspersoner aktieaffärer i det egna bolagets aktie. Under perioden 2009-2010 var den siffran 21 procent. Andelen aktiva insiders minskade alltså med 20 procent. Det är tydligt att något hände mellan dessa båda tvåårsperioder. Personligen kan jag bara se insiders minskade aktivitet som en tydlig fingervisning om att insiders agerande via KF har ökat.

Insiders ägare idag c:a 10 procent av Stockholmsbörsen. Svenskarnas ägande via kapitalförsäkringar var enligt uppgifter från Frösäkringsförbundet för ett par år sedan omkring 200 miljarder kronor och det är sannolikt högre idag. Hur stor del av detta som är insiders ägande i den egna aktien är omöjligt att säga, men det är inte omöjligt att det kan utgöra någon procent av det samlade börsvärdet.

Det förslag som FI har lämnat till regeringen är i mina ögon bra och löser de problem som finns. Men det gäller att regeringen agerar omedelbart eftersom det pris marknaden får betala av att man inte agerar kan bli högt. Det är en tickande bomb som riskerar att leda till en kraftigt försämrad transparens på aktiemarknaden, att olagliga aktieaffärer inte upptäcks och att det ansiktslösa ägandet på börsen fortsätter att öka.

Det är viktigt att spararna har förtroende för aktiemarknaden. Att informationen om insiders samtliga aktieaffärer blir offentliga är viktigt. Och när kryphålet kring insiders aktieffärer via KF har täppts till är det hög tid att se över hela insiderlagstiftningen. För de 100 fall som anmälts under 2011 men inte lett fram till åtal vittnar om att det är omöjligt att med gällande lagstiftning att bevisa det som de flesta uppfattar som brottsligt.

Jag säger bara – låt omvänd bevisbörda råda – låt insiders bevisa sin oskuld. Det skulle jämna ut spelreglerna.

PS. Om ni inte redan har läst den så rekommenderar jag dagens krönika i Svenska Dagbladet av Carolina Neurath – Stockholmsbörsen rena Vilda Västern – som belyser problemet med att insiders kan härja fritt med liten risk att fällas.

Spara / dela med dig
  • Facebook
  • Pusha
  • Bloggy
  • TwitThis
  • Google
  • LinkedIn
  • Maila artikeln!
  • Skriv ut artikeln!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *